Význam prevencie a jej rozsah v poslednej dobe značne narastá. Ľudia si začínajú uvedomovať, že predchádzaním chorôb si ušetria ďalšie nepríjemnosti. Okrem toho je dôležité aj ekonomické hľadisko. Investícia do prevencie je podstatne nižšia ako náklady za liečbu rozvinutých ochorení, ktorým máme možnosť zabrániť.

Poďme sa najprv pozrieť na samotný význam slova prevencia, čo všetko sem patrí… Ide o predchádzanie ochoreniam, teda o opatrenia ochraňujúce naše zdravie, ako je napríklad zdravá strava, dostatok tekutín, vitamínov, pohybu, ale aj vyhýbanie sa miestam s veľkým množstvom chorých ľudí. Ďalšou formou prevencie je záchyt ochorení v ich včasnom štádiu, kedy je možná terapia a tak sa dá zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu stavu a prognózy. K tomu slúžia takzvané preventívne prehliadky. K nim patrí aj jeden z najdôležitejších bodov prevencie – očkovanie.

Mnohí pacienti si na seba nenájdu čas a ani netušia, že by mali na nejaké preventívne prehliadky chodiť. V čase, keď sa cítime dobre, zabúdame na svoje zdravie. Mnohí pacienti nevedia na čo majú nárok.

Ohľadom prevencie Vám najlepšie poradí Váš všeobecný lekár, prípadne u detí pediater. Zo zákona má každý dospelý občan nárok na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára jedenkrát za dva roky. Výnimka je u evidovaných darcov krvi, orgánov a tkanív, tí majú nárok na prehliadku jedenkrát ročne.

Súčasťou takejto prehliadky by mala byť anamnéza, teda pohovor o Vašom zdravotnom stave, ťažkostiach, ochoreniach v rodine, ale aj o pracovnom vyťažení a rizikách. Nasleduje fyzikálne vyšetrenie, meranie krvného tlaku a pulzovej frekvencie. Vrámci prehliadky je aj odber krvi, pri ktorom sa kontroluje krvný obraz, sedimentácia, glykémia a kreatinín (obličkové parametre). Hladina cholesterolu a triacylglycerolov sa stanovuje v 17-tom alebo 18-tom roku života a u pacientov starších ako 40 rokov. Všeobecný lekár vyšetruje taktiež moč. Podľa potreby môže rozsah laboratórnych vyšetrení rozšíriť na základe údajov a ťažkostí pacienta. K preventívnej prehliadke patrí aj vyšetrenie tzv. skrytého krvácania z hrubého čreva a konečníka. Tento test dostanete po 40-tom alebo 50-tom roku života (podľa zdravotnej poisťovne). Pacienti starší ako 40 rokov by v rámci preventívnej prehliadky mali absolvovať aj EKG vyšetrenie.

Všeobecný lekár kontroluje okrem iného aj stav očkovania a podľa potreby vykonáva preočkovanie (napr. proti tetanu).

Okrem prehliadky u všeobecného lekára máte nárok aj na preventívnu prehliadku u stomatológa. Vo veku do 18 rokov dvakrát, po 18. roku života jedenkrát ročne. V tehotenstve sa vykonávajú dve preventívne prehliadky u zubného lekára.

Jedenkrát ročne majú pacientky nad 18 rokov, prípadne od prvého tehotenstva, nárok aj na prevenciu u gynekológa. Muži nad 50 rokov by mali absolvovať preventívnu prehliadku u urológa. Pacienti starší ako 50 rokov majú aj nárok na kolonoskopické vyšetrenie.

Kedy ste boli na preventívnej prehliadke vy? 🙂