Naša ambulancia je špecializovaná na všeobecné lekárstvo pre dospelých. Venujeme sa nielen prevencii, ale aj liečbe akútnych a chronických ochorení, úzko spolupracujeme so sociálnou poisťovňou ohľadom práceneschopností, predpisujeme pacientom potrebné lieky a manažujeme ďalšie vyšetrenia u špecialistov. Snažíme sa komplexne pozerať na každého pacienta a riešiť jeho ťažkosti v spolupráci s ostatnými odborníkmi.

Starostlivosť o pacientov zabezpečuje lekárka atestovaná v odbore všeobecné lekárstvo MUDr. Lucia Hippová a zdravotná sestra s dlhoročnými skúsenosťami v tomto odbore Terézia Lipková.

Mudr. Hippová skončila LF Masarykovej univerzity v Brne v roku 2008 a po krátkom dovolenkom zástupe na internom oddelení v Nemocnici Rudolfa Korca v Zlatých Moravciach vycestovala do Nemecka. Tri roky pracovala a samostatne slúžila na internom oddelení v DRK Sondershausen. Po krátkej materskej dovolenke nastúpila v roku 2012 na čiastočný úvazok do všeobecnej ambulancie v Alekšinciach, pričom má skúsenosti aj zo služieb na LSPP v Nitre.

Zdravotná sestra Terézia Lipková pracovala dlhé roky v Detskej fakultnej nemocnici Bratislava a vo Fakultnej nemocnici  Nitra. Od roku 2000 pracuje vo všeobecnej ambulancii.


V ČOM SME INÍ

Počas mojej práce vo všeobecnej ambulancii som si uvedomila dva základné nedostatky, ktorým by som sa rada vyvarovala. Vrámci poskytovania akéhosi nadštandardu našim pacientom zavádzame objednávací systém, ktorým sa budeme snažiť skrátiť čakacie doby a šetriť to najcennejšie – čas našich pacientov. Vzhľadom na veľké množstvo akútnych pacientov v našej ambulancii budeme vytvárať flexibilný systém a postupne ho upravovať podľa potreby.
Okrem toho mi v predošlých rokoch chýbal akýsi prehľad v informáciách o pacientoch. Preto sme vytvorili nielen sumár informácií o pacientovi v našej dokumentácii, ale aj tzv. kartu pacienta, kde každý môže prehľadne vidieť kedy nasleduje ďalšia preventívna prehliadka prípadne očkovanie a pacient môže mať vždy pri sebe zoznam užívaných liekov či prípadných alergií.